Kupon

Kupon Diskaun: Kupon yang menawarkan peratusan diskaun daripada harga runcit produk.

Kupon Diskaun: Kupon yang menawarkan potongan harga tertentu apabila anda membeli produk tertentu atau apabila jumlah pembelian anda bersamaan dengan jumlah tertentu. Contohnya belanja RM50.00 dan terima POTONGAN RM5.00. Ia tertakluk kepada kod kupon yang ditawarkan dan hanya boleh digunakan di laman web rimbunanmall.com sahaja.

Penggunaan Lebih Dari Satu Kupon: Menggunakan lebih daripada satu kupon untuk satu pembelian atau transaksi adalah tidak dibenarkan. Ia tertakluk kepada pentadbir rimbunanmall.com sama ada untuk membenarkan penggunaan lebih daripada satu kupon dalam satu pembelian, atau sebaliknya.

Kupon Promosi: Kupon yang ditawarkan oleh Unit Pemasaran kami yang tertakluk kepada acara promosi-promosi tertentu. Ia adalah hak milik mutlak rimbunanmall.com dan hanya sah untuk tempoh tertentu dan sah digunakan sekali sahaja.

Dasar Kupon

  1. Pelanggan akan menebus kupon hanya untuk item tertentu yang disertakan dalam transaksi pembelian pelanggan kami. Nilai penebusan tertakluk kepada kod kupon yang telah diberikan. Kupon TIDAK boleh ditukarkan kepada poin mahupun wang tunai.
  2. Kupon tertakluk kepada had tawaran yang diiklankan dan semua had dan sekatan lain pada kupon atau produk yang berkenaan.
  3. Kupon tidak boleh digunakan terhadap mana-mana produk percuma yang diterima dalam mana-mana tawaran.
  4. Kod kupon yang telah tamat tempoh tidak boleh diganti mahupun diminta pulangan sama ada dalam bentuk poin mahupun wang tunai.

Rimbunanmall.com berhak menukar polisi ini pada bila-bila masa. Semua syarat penebusan kupon adalah tertakluk kepada syarat polisi yang berkuat kuasa semasa penebusan

Dasar Kupon

  1. Pelanggan akan menebus kupon hanya untuk item tertentu yang disertakan dalam transaksi pembelian pelanggan kami. Nilai penebusan adalah seperti yang tertakluk kepada kod kupon yang telah diberikan Kupon TIDAK boleh ditukarkan kepada point mahupun duit Ringgit.
  2. Kupon tertakluk kepada had tawaran yang diiklankan dan semua had dan sekatan lain pada kupon atau produk yang berkenaan.
  3. Kupon tidak boleh digunakan terhadap mana-mana item percuma yang diterima dalam mana-mana tawaran.
  4. Kod kupon yang telah tamat tempoh tidak boleh diganti mahupun diminta pulangan sama ada dalam bentuk point mahupun tunai.

Rimbunanmall.com berhak untuk menukar polisi ini pada bila-bila masa. Semua syarat penebusan kupon adalah tertakluk kepada syarat polisi yang berkuat kuasa semasa penebusan. Perubahan dasar mungkin menjadi berkesan tanpa notis awal atau iklan.