Terma dan Syarat

Terma & Syarat Am Rimbunanmall.com

 1. Apabila Pengguna telah menerima Terma dan Syarat ini, anda boleh mendaftar dan menggunakan perkhidmatan yang telah disediakan di dalam laman web rimbunanmall.com.
 2. Dalam Terma dan Syarat ini juga, istilah “Caj Balik” bermaksud kad kredit yang diluluskan dan diselesaikan atau transaksi pembelian perbankan telus yang pada bila-bila masa ditolak, didebitkan atau dicaj semula ke akaun Rimbunanmall.com (dan hendaklah juga termasuk yang serupa iaitu didebit ke akaun Senangpay.my, jika ada) oleh bank yang memperoleh atau syarikat kad kredit atas apa jua sebab sekalipun, bersama-sama dengan yuran bank, penalti dan caj lain yang bersampingan dengannya.
 3. “Server Slow Down/Session Timeout”: Sekiranya Laman Web kami atau halaman web Pembekal Perkhidmatan Pembayaran (dengan ini ditujukan kepada Senangpay.my), yang dipautkan ke rimbunanmall.com mengalami sebarang isu berkaitan pelayan seperti ‘perlahan’ atau ‘gagal’ atau ‘masa telah tamat’, Pengguna hendaklah, sebelum memulakan pembayaran kedua, semak sama ada Akaun Bank anda telah ditolak atau tidak dan sewajarnya menggunakan salah satu daripada pilihan berikut:
 4. Sekiranya Akaun Bank kelihatan telah ditolak, pastikan pemilik akaun tidak membuat pembayaran dua kali dan segera selepas itu menghubungi pihak rimbunanmall.com melalui e-mel atau sebarang cara hubungan lain seperti yang disediakan oleh rimbunanmall.com untuk mengesahkan pembayaran.
 5. Sekiranya Akaun Bank tidak didebitkan/tidak ditolak, Pengguna boleh memulakan transaksi baharu untuk membuat pembayaran.
 6. Walau bagaimanapun, Pengguna mestilah bersetuju bahawa dalam apa jua keadaan, Rimbunanmall.com tidak akan bertanggungjawab ke atas transaksi penipuan dan oleh itu tiada tuntutan harus dibangkitkan kepada pihak kami.
 7. Pengguna haruslah bersetuju, memahami dan mengesahkan bahawa data peribadinya termasuk tanpa had butiran berkaitan kad debit/kad kredit yang dihantar melalui Internet mungkin terdedah kepada penyalahgunaan, penggodaman, kecurian dan/atau penipuan dan haruslah diingati bahawa Rimbunanmall.com tidak mempunyai kawalan ke atas perkara tersebut.
 8. Walaupun semua aspek keselamatan yang munasabah telah diambil untuk melindungi daripada penggunaan tanpa kebenaran mana-mana maklumat yang dihantar oleh Pengguna, Rimbunanilmu.com tidak menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh/melaluinya tidak akan mengakibatkan kecurian dan/atau penggunaan tanpa kebenaran data melalui Internet.
 9. Rimbunanmall.com serta sekutunya tidak akan bertanggungjawab, pada bila-bila masa, untuk sebarang kegagalan prestasi, kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, virus komputer, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan atau akses tanpa kebenaran kepada, pengubahan, atau penggunaan maklumat yang terkandung di Laman Web Rimbunanmall.com.
 10. Pengguna dikehendaki untuk log masuk ID Pengguna dan Kata Laluan beliau sendiri, yang telah diberikan oleh Rimbunanmall.com untuk mendaftar dan menggunakan Perkhidmatan yang disediakan di Laman Web kami. Dengan menerima Terma dan Syarat ini, Pengguna agresif bahawa ID Pengguna dan Kata Laluannya adalah maklumat yang sangat penting dan menjadi tanggungjawab Pengguna sendiri untuk memastikan ianya selamat dan sulit. Sebagai lanjutan daripada ini, Pengguna bersetuju untuk;
 • Pilih kata laluan baharu, bila-bila masa diperlukan atas sebab keselamatan.
 • Pastikan ID Pengguna & Kata Laluan benar-benar sulit.
 • Bertanggungjawab untuk sebarang transaksi yang dibuat oleh Pengguna di bawah ID Pengguna dan Kata Laluan tersebut.

Kad Debit/Kredit, Butiran Akaun Bank

 1. Pengguna bersetuju bahawa butiran kad debit/kredit yang diberikan olehnya untuk sebarang penggunaan transaksi jualan mestilah betul dan tepat serta Pengguna tidak boleh menggunakan kad debit/kredit yang bukan dimiliki oleh dirinya sendiri atau penggunaannya tidak dibenarkan oleh pemilik kad debit/kredit yang sah. Pengguna seterusnya dengan itu bersetuju dan berjanji untuk memberikan butiran kad debit/kredit yang betul dan sah tanpa prejudis.
 2. Pengguna boleh membayar yurannya kepada Institut dengan menggunakan kad debit/kredit atau melalui akaun perbankan dalam talian. Pengguna mestilah menjamin, bersetuju dan mengesahkan bahawa apabila anda memulakan transaksi pembayaran atau mengeluarkan arahan pembayaran dalam talian anda seharusnya tertakhluk kepada perkara di bawah:
 • Pengguna berhak sepenuhnya dan sah untuk menggunakan kad kredit / debit, akaun bank untuk transaksi tersebut;
 • Pengguna bertanggungjawab memastikan butiran kad/akaun bank yang diberikan olehnya adalah tepat;
 • Pengguna membenarkan debit kad/akaun bank yang dicalonkan untuk melakukan pembayaran yang dipilih oleh Pengguna tersebut.
 • Pengguna mestilah bertanggungjawab untuk memastikan kredit yang mencukupi tersedia pada kad atau akaun bank semasa hendak melakukan pembayaran kepada rimbunanmall.com melalui perkhidmatan Senangpay.my.

Penafian Gerbang Pembayaran

Perkhidmatan ini disediakan untuk memudahkan akses bagi melihat dan membayar jualan secara atas talian. Rimbunanmall.com atau Senangpay.my tidak membuat sebarang representasi dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang pengendalian Gerbang Pembayaran selain daripada apa yang dinyatakan di dalam Laman Web kami untuk tujuan penipuan pembayaran secara atas talian. Dengan menerima dan mempersetujui Terma dan Syarat ini, Pengguna secara nyata dan tanpa dipaksa bersetuju bahawa penggunaan perkhidmatan pembayaran dalam talian ini adalah sepenuhnya di atas risiko dan tanggungjawab Pengguna sendiri.

Polisi Pembatalan Bayaran

Sebaik sahaja Pengguna didaftarkan dan telah membayar yuran melalui Gerbang Pembayaran dalam talian. Anda tidak dapat dan tidak boleh membatalkan transaksi dalam apa jua keadaan. Tiada Bayaran akan dikembalikan kepada Pengguna.

Polisi Bayaran Balik untuk Pembayaran Dalam Talian

Bayaran Balik untuk Transaksi Caj Balik: Sekiranya terdapat sebarang tuntutan untuk/caj balik oleh Pengguna atas apa jua sebab sekalipun, Pengguna tersebut hendaklah segera menghubungi pihak kami dengan menyatakan butiran tuntutan atau butiran tuntutan bayaran balik daripada Rimbunanmall.com sahaja. Bayaran balik tersebut (jika ada) hendaklah dilaksanakan hanya oleh Rimbunanmall.com melalui Senangoay.my atau apa-apa cara lain yang difikirkan sesuai oleh pihak kami. Tiada tuntutan bayaran balik/caj balik boleh dibuat oleh mana-mana Pengguna kepada Senangpay.my dan sekiranya tuntutan tersebut dibuat, ia tidak akan dilayan.

Bayaran balik untuk transaksi penipuan/pendua: Pengguna hendaklah menghubungi terus syarikat kami (Rimbunanmall.com) untuk sebarang transaksi penipuan kerana penyalahgunaan butiran Kad/Bank oleh individu/pihak yang menipu dan isu tersebut hendaklah ditangani dengan sewajarnya selaras dengan dasar dan peraturan tertakhluk kepada undang-undang yang telah ditetapkan.

Polisi Barang Rosak

Apabila sesuatu pesanan telah diselesaikan dan barang/produk telah dihantar kepada pelanggan, akan tetapi produk atau barangan itu didapati rosak dan tuntutan dilakukan oleh pihak pelanggan ke atas apa jua keadaan sekalipun.

Dengan itu, pihak Rimbunanmall.com akan menggantikan produk tersebut dengan kaedah “one to one (1 to 1)” selagi stok masih ada. Dan jika pihak kami telah kehabisan stok, maka dengan itu, pihak kami boleh menggantikan barangan atau produk tersebut dengan mata ganjaran mahupun kupon mengikut kepada nilai barangan/produk tersebut.